Auramo - Stenvall

Auramo – Stenvall syntyi ajatuksesta muuttaa maailmaa toimivammaksi. Olimme törmänneet vuosien varrella monesti siihen ongelmaan, että asioista tehdään usein liian vaikeita. Moni uusi innovaatio tai asia ei etene, koska aina löydetään eri syitä, miksi asiaa ei voisi edistää. Usein ne kaatuvat yritysmaailman byrokratiaan tai kankeuteen yhteiskunnallisten asioiden eteenpäin viemisessä. Kuten Kris Østergaard mainitsee uusimmassa teoksessaan Transforming Legacy Organizations: ”Innovation is one of the things that established organizations talk most about, but also one of the things that they have the hardest time succeeding with.”  

 

Syitä tuohon on monia, mutta niin on myös ratkaisuja. Päätimme lähteä ratkomaan näitä haasteita ja luomaan uutta hyödyntämällä sitä laajaa kompetenssia, mitä olemme yritysmaailmasta, niin isoista korporaatioista kun startup-yrityksistäkin saaneet. Keskeistä kaikessa tekemisessämme on viedä yrittäjämäistä johtamista organisaatioihin. Olemme huomanneet, että monilla organisaatioilla on huomattavia haasteita saada laajoja kokonaisuuksia eteenpäin, koska he eivät yksinkertaisesti löydä sopivaa kompetenssia. Homma jää siis resursseista kiinni. Uusien innovaatioiden kanssa tuo oikeanlainen osaaminen tarkoittaa usein juuri sitä yrittäjämäistä otetta, johtajuutta, ison kuvan näkemistä sekä sitä, että on myös ymmärrystä ja kykyä johtaa asiat myös riittävän pragmaattiselle tasolle, jotta ne todella etenevät. Tuolle osaamiselle on selkeä tarve, ja ehkä juuri Tapio Peltosenkin mainitsema ”isoista yrityksistä startup-yrityksien oppiin”, voisi olla yksi ratkaisu monistaa tuota osaamista jatkossa. Toki se vaatii paljon muutakin, kuten laajaa näkemyksellisyyttä sekä luontaista draivia. 

 

Tuolla näkemyksellisyydellä ja draivilla me mennään eteenpäin ja olemme äärimmäisen kiitollisia jo tässä vaiheessa kaikista niistä hankkeista, missä me saamme olla mukana. On innostavaa miettiä samanaikaisesti koulutukseen, tekoälyyn, vanhustenhoivaan ja moneen muuhun merkittävään asiaan liittyvää problematiikkaa ja ennen kaikkea ratkaista niitä haasteita. Käytännössä voisi sanoa, että yksi meidän rooleista on suunnitella ja muotoilla innovaatiot sellaiseen malliin, että niillä on edellytys menestyä. Sillä innovaatiot ja uuden luominen on keskeistä sille, että me kaikki menestymme tulevaisuudessa. 

Nora StenvallComment